Make your own free website on Tripod.com

 

Info~Nyt
Marts
Indeks
Om foreningen
Nyheder
Kalender
Kontakt Os
Vedtægter
bådehuset
Medlemsmøder
At komme i og af en kajak
Rotetteknikker
Sikkerhedsudstyr
Selvredning fra en kajak
Makkerredning
Menneskekroppen og naturen
Prøver
Ture (Østjylland)
En beretning ome en tur

 Årets første arrangement er broisætning lørdag d. 7. april
Vi samles i bådehuset kl. 10. Dagens program er:
Isætning af broa
Tjek af kajakker
Nyt pagajophæng
Opdatering af fiskegrej
+ forefaldende arbejde

Vi sørger for en bid brød til frokost, og dagen rundes af med den legendariske og traditionelle grillaften.
Til grillaftenen kræves tilmelding ( til Anna-Mette & Jakob på e-mail: jakob1@thomsen.as el. tlf.: 86152823 ) senest mandag d. 2. april, da festudvalget vil tilberede salat og brød ­det vil sige du skal bare medbringe kød, fisk og drikkelse! 

 Svømmehalsseancer: Lørdag d. 21. og søndag d. 29. april begge dage kl.10-12 og kl.12-14
Igen i år er der mulighed for at aflægge den obligatoriske svømmeprøve ( 500m ) i svømmehallen på Jydsk Pædagog-Seminarium, Skejbyvej 29, Risskov, her vil der også være kajakker til kæntringsøvelser i det lune vand.
Tilmelding (senest 4 dage før arrangement)
Ønsker man at deltage d. 21./4 sendes en mail til Jakob Thomsen (jakob1@thomsen.as).
Ønsker man at deltage d. 29./4 sendes en mail til Søren Rain Johansen (s.rain@get2net.dk).
Husk ved tilmelding at skrive tidsrum (10-12 eller 12-14).
Det er vigtigt at møde præcist kl. 10 el. kl. 12 da dørene ellers er låste

årsdagen d. 18. februar blev valgt en ny bestyrelse. Jesper Bladt trak sig efter mange års tro tjeneste på kassemesterposten.
Den nye bestyrelse består af:
Jakob Thomsen: Formand (jakob1@thomsen.as tlf.: 86152823)
Mads Fruelund: Kassemester (mema@mail1.stofanet.dk tlf.: 86124019)
Morten Hermann Jensen: Medlemmernes kontaktperson og ventelister (mortenhermann@hotmail.com tlf.: 86131847)
Frederikke Rørth: Info ~ Nyt (me1@wanadoo.dk tlf.:86160523)
Søren Rain Johansen: Info ~ Nyt (s.rain@get2net.dk tlf.:86163007) 
 

 Udvalg
Der er nedsat følgende udvalg, som alle er åbne for deltagelse og/eller gode ideer:

Festudvalget: Anna-Mette Larsen og Jakob Thomsen
Aktivitetsudvalget: Mikkel Eggertsen, Frederikke Rørth, Mette ?og Søren Rain Johansen
Pengesøgningsudvalget: Mads Thomsen, Frederikke Rørth og Søren Rain Johansen
Broudvalget: Morten Hermann Jensen, Jakob Thomsen og Erik ?

Nu sidder der sikkert en del og tænker "hvornår kan jeg øve til og aflægge nøgleprøve?" Alt dette, og meget mere, kan du læse om i næste Info ~ Nyt, som udkommer medio april.

 
Webmaster: Göran Bergström

 Hjemmesiden (www.members.tripod.com/njordkajak) har fået ny webmaster: Göran BergströmAlle medlemmer opfordres til at sende deres e-mailadresser samt indlæg til Göran på mail: ccc19813a@post.cybercity.dk Skriv hellere i dag end i morgen!

Vi har et stort ønske om at informere medlemmerne om arrangementer, ture m.m. via en mailingliste.

 VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT
Der er i instruktørgruppen debat om, hvorvidt vores gæstepadlerordning er sikkerhedsmæssigt forsvarlig. Dette ud fra at nøgleprøven er rettet mod at tage vare på sig selv, ikke andre (evt. uerfarne) roere. Det er derfor besluttet, at det fra sæsonens start ikke er muligt at være gæstepadler, og at Njordmedlemmer uden nøgle kun må ro når der er instruktør med.
I næste Info ~ Nyt vil der være invitation og tilmelding til møde om problematikken, dato for mødet er sat til: Grundlovsdag, tirsdag d. 5. juni kl. 19