Make your own free website on Tripod.com

 

Vedtægter
For
NJORD

Navn og hjemsted.
Kajakklubben "Njord" holder til ved Gallo´s bådhus på standen neden for Rolighedsvej i Risskov. Guden Njord stammer fra den nordiske mytologi. Hans symbol er et skib ~ "Skidbladnir" ~ og det er ham, der råder over vind og vejr. Det er Njord, man skal påkalde for at få god sejlads og fangst.
"Njord" er medlem af DGI-Århusegnen.

 

Formål.
Det er herligt at padle kajak. Gallo, bådhuset og bugten er nogle perfekte rammer. "Njord" kan skabe et miljø for folk, der virkelig har lyst til at prøve kræfter med kajakken og havet. "Njord" vil give medlemmerne mulighed for både at nyde havet en kort stund og drage afsted på længere ture. "Njord" vil fremme kystfriluftslivet i området og blive et samlingssted for medlemmerne.
Når medlemmerne har bestået "nøgleprøven", som er fastsat af instruktørgruppen, kan medlemmerne erhverve sig en nøgle til klubhuset, hvilket indebærer at man som medlem kan ro frit i sæsonen. Sæsonen løber fra påske til efterårsferie. For at ro udenfor sæsonen skal man godkendes af instruktørgruppen.

 

Medlemmer.
"Njord" råder over nogle kajakker. For at bevare atmosfæren omkring Njord begrænses antallet af medlemmer til 100 medlemmer. Såfremt der opstår en venteliste, optages der nye medlemmer, når der bliver ledig plads. Det er klubbens ønske, at medlemmerne er aktive, således kajakkerne kan blive brugt.

 

Kontingent.
Medlemmerne skal betale et kontingent, der dækker et personligt medlemskab hos Gallo samt "Njord´s" udgifter til bådplads og vedligeholdelse. Deltagerbetaling til introkurser, svømmehal´s seancer og ligende går direkte til udgifter og instruktørløn.

 

 

Kajakkerne.
Kajakkerne er udlånt af DGI-Århusegnen´s Natur & Friluftsudvalg, Idrætshøjskolen i Århus samt Jysk Pædagogseminarium. De 3 udlånere har råderet over kajakkerne i henhold til gældende låneaftaler. Kajakkerne reserveres ved indskrivning i kalenderen, som er i klubhuset. Ved brug af kajakkerne følges sedlen: "Brug af kajakkerne". For gæstepadlere henvises til "Retningslinier for gæstepadlere", som findes i klubhuset.
Misbrug af udstyr vil medføre eksklusion af "Njord". Beslutningen foretages af ledelsen og godkendes på en ekstra ordinær årsdag.

 

Årsdagen
Årsdagen laver retningslinierne for det kommende år og fastsætter kontingentet. Årsdagen finder sted inden sæsonstart, og 3 uger før sendes der indkaldelse ud til medlemmerne. Såfremt det er nødvendigt, kan der skriftligt indkaldelse til ekstra ordinært årsmøde.
Årsdagen er beslutningsdygtig ved flertalsafgørelse ­ også vedtægtsændringer ­ uanset fremmøde. Ledelsen for det forgangne år fremlægger beretning og aflægger regnskab. Der findes en ny ledelse for det nye år.

 

Ledelse.
På årsdagen nedsættes der en ledelse for det kommende år. Ledelsen konstituerer sig på først kommende møde. Ledelsen består af en formand, en kassemester, en kontaktperson til de tre udlånere(DGI, IHÅ og JPS), et menigt medlem samt en suppleant.

 

Informationer.
Der udsendes løbende "info-nyt" til medlemmerne, hvori klubbens arrangementer oplyses. Derudover lægges "info-nyt" ud på klubbens hjemmeside. "Info-nyt" hænges ligeledes op i klubhuset.

 

Opløsning.
Beslutningen om opløsning af "Njord" træffes på et ekstra ordinært årsmøde. "Njord" kan kun opløses med mindst 2/3 stemmer for, uanset fremmøde.
Ved opløsning tilfalder eventuelle overskydende midler de tre udlånere: DGI-Århusegnen´s Natur & Friluftsudvalg, Idrætshøjskolen i Århus samt Jysk Pædagogseminarium, med 1/3 til hver.

 

Ikrafttrædelse.
Vedtægterne er godkendt på årsdagen den 14. Januar 1997.
Vedtægts ændringerne er godkendt på årsdagen den 18. Februar 2001