Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
Kajakklubben Njord blev stiftet i 1997. Baggrunden for klubbens eksistens er, at tre forskellige institutioner (Idrætshøjskolen i Århus, Jydsk Pædagog Seminarium og DGI) i nogle år har haft bådplads i Gallo´s klubhus til nogle af deres havkajakker. Kajakkerne bliver brugt til kurser, der afholdes i de tre institutioner , men kajakkerne blev ikke brugt i perioderne mellem kurserne før 1997. For at give mulighed for, at kajakkerne også i disse perioder kunne være til glæde for kajakelskere, blev Njord stiftet. De tre institutioner har stadig førsteprioritet til at reservere kajakkerne i kortere eller længere perioder, men i mellemtiden disponerer Njord over kajakkerne, og kan bruge dem til egne formål. Til gengæld for lån af kajakkerne betaler Njord leje af bådpladserne i bådehuset, ligesom Njord står for vedligeholdelse af kajakkerne. Njord blev ved stiftelsen konstitueret med en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er på valg hvert år på årsdagen, der afholdes i januar eller februar. Se i øvrigt foreningens vedtægter.For at opnå fri disposition over klubbens kajakker skal ethvert medlem af Njord bestå en nøgleprøve. Nøgleprøven skal ses som en mulighed for den enkelte til at få indblik i nogle af de muligheder, kajakkerne tilbyder. Samt til at få afprøvet egne færdigheder i kajakkerne, inden man drager afsted på egen hånd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Njord

Kajakklubben Njord er en havkajakklub, der holder til i Gallo Idræts klubhus i Risskov. Navnet Njord kommer fra den nordiske mytologi. Njord er far til Frej og Freja, han råder for vinden og bølgerne. Han kan dæmpe ild og hav og han er de søfarendes og fiskernes gud.
Bortset fra nøgleprøven vil vi i Njord i videst muligt omfang undgå at lave regler og restriktioner, der begrænser medlemmernes brug af kajakkerne. Tanken bag Njord har fra starten været, at den sunde fornuft skal danne grundlag for alle individuelle aktiviteter i klubben.  Dette betyder dels, at alle har et ansvar for at behandle kajakker og øvrigt materiale skånsomt, dels at alle ud fra kendskabet til egne færdigheder, har ansvaret for at vurdere hvor og hvornår det er sikkert at begive sig ud i kajakkerne.  Kajakklubben "Njord" holder til ved Gallo´s bådhus på stranden neden for Rolighedsvej i Risskov.
Guden Njord stammer fra den nordiske mytologi. Hans symbol er et skib-Skidbladnir-og det er ham, der råder over vind og vejr.
Det er Njord man skal påkalde for at få god sejlads og fangst.
"Njord er medlem af DGI-Århusegnen.Igennem sæsonen afholdes der som udgangspunkt én klubaften om ugen, hvor man kan møde op og ro en tur, lege i kajakkerne eller blot nyde samværet med hinanden. Ved klubaftenerne er der altid en instruktør tilstede, der kan vejlede i roteknik, redningsøvelser eller andet. Derfor kan klubaftenerne være en oplagt mulighed til at dygtiggøre sig ikke mindst for de, der endnu ikke har bestået nøgleprøven. I løbet af sæsonen vil turudvalget desuden arrangere et antal ture af én eller flere dages varighed , ligesom alle medlemmerne til enhver tid er meget velkomne til at tage initiativ til en tur. Annonceringen af klubbens aktiviteter sker dels på tavlen i bådehuset, dels på Njord´s hjemmeside på internettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hjemmesiden på adressen: http://members.tripod.com/njordkajak kan bruges til at anbefale gode turmål, til turbeskrivelser eller andet. Tekst og evt. billeder til hjemmesiden sendes til: Göran Bergström E-mail : ccc19813a@post.cybercity.dk