Make your own free website on Tripod.com

Oversigt over de forskellige udvalg i 2002

 

NJORDąs ledelse:

Formand:                          Jakob Thomsen, jakob1@thomsen.as  tlf. 8615 2823

Kasser:                             Mads Fruelund, mema@mail1.stofanet.dk tlf. 8612 4019

Kontakt person

til kajakudl┬nere:            Morten Jensen, mortenhermann@hotmail.com tlf. 2228 8757

Menigt medlem:              S»ren Rain Johansen, s.rain@get2net.dk tlf. 8616 3007

Suppleant:                        Lars Lauridsen, tlf. 8611 2872

 

Aktivitetsudvalget:

S»ren Rain Johansen, s.rain@get2net.dk tlf. 8616 3007

Morten Najbjerg, mnajbjerg@vip.cybercity.dk tlf. 8618 9494

Frederikke R»rth, mel@wanadoo.dk tlf. 8616 0523

Mikkel Eggertsen, mel@wanadoo.dk tlf. 8616 0523

Thea Svenssen, tlf. 8744 6775

J»rgen Kr»igaard, tlf. ?

 

Instrukt»rgruppen:

S»ren Rain Johansen, ansvarlig for instrukt»r gruppen, s.rain@get2net.dk tlf. 8616 3007

Niels Ejby Ernst, tlf. 8622 2037

Morten Jensen, mortenhermann@hotmail.com tlf. 2228 8757

Hans Christian S»rensen, hcanne@stofanet.dk tlf. 8676 1106

Jakob Thomsen, jakob1@thomsen.as  8615 2823

Jeff Stephenson, tlf. 8625 8172

 

Instrukt»rf»l:

Lasse Svenningsen, lassven@hotmail.com tlf. 8618 2524

Erik S»gaard, tlf. 8618 2104

Mikkel Eggertsen, mel@wanadoo.dk tlf. 8616 0523

 

Venteliste & kajakventeliste ansvarlig:

Morten Jensen, mortenhermann@hotmail.com tlf. 2228 8757

 

Webmaster:

Gľran Bergstrľm, ccc19813a@post.cybercity.dk  tlf. 8617 7469

Vi vil meget gerne at alle vores medlemmer tilmelder sig vores mail liste i groupcare. P┬ den m┬de er det meget nemt at sende info. ud til jer, ogs┬ med kort varsel.

Det eneste du skal g»re, er at sende din e-mail adresse til Gľran og s┬ vil han invitere dig.

 

Hjemmeside:

www.members.tripod.com/njordkajak 

 

Adresse╩ndring:

Adresse╩ndring skal meddeles til Mads Fruelund, mema@mail1.stofanet.dk tlf. 8612 4019