Make your own free website on Tripod.com
Kære medlemmer af Havkajakklubben NJORD
10. august 2003

Havet bliver nok aldrig varmere, end det er lige nu – 22 – 23 grader !!  Sommeren er fantastisk og bliver kun bedre af at blive oplevet fra en havkajak. Vi kan kun opfordre dig til at forkæle dig selv med nogle kajakture i den kommende tid – det er bare med at komme af sted…..men husk at alle skal have padle i redningsvest !

INSTRUKTØRERNE & BESTYRELSEN


Klubaftener:
Klubaftner starter fælles kl. 18 på følgende datoer:
Onsdag d. 13. august
Tirsdag d. 19. august
Onsdag d. 27. august
Tirsdag d. 2. september
Onsdag den 10. september
Tirsdag den 16. september
Onsdag den 24. september

På alle klubaftener vil der være en instruktør samt et instruktør-føl tilstede. Alt efter de fremmødte medlemmers ønske padles der tur og / eller laves øvelser i vandet.


Tur til Helgenæs den 23. – 24. august
Torsten Tollestrup tager afsted på weekendtur til Helgenæs og mangler nogle at padle sammen med!!
Turen starter lørdag op af formiddagen hvor vi alt efter vejr og vind laver en rute over til Skødshoved, for derefter at følge kysten til Helgenæs, hvor vi finder et sted at lave lejr.Retur til Århus om søndagen.
Interesserede er velkomne til at ringe på 28731641 eller skrive på torstentollestrup@hotmail.com

Njords hjemmeside:
På  http://njordkajak.tripod.com/ . (NB:  du ikke skal taste www !!)  finder du blandt andet et omfattende kajakkompendium. Under ’indeks-kassen’ klikker du på ”At komme i og af en kajak” samt de efterfølgende links.

Mailingliste:
Husk at sende din mailadresse til vores webmaster (Göran på njordweb@post.cybercity.dk ). Så bliver du tilmeldt vores m1ailliste, og få aktuelle nyheder om ture etc. Herefter har du mulighed for at sende besked til alle på maillisten via njord@groupcare.dk .

Epilepsi:
Vi har i instruktørgruppen haft en snak om, hvorledes vi skal forholde os til evt. medlemmer med epilepsi. Vi er nået frem til følgende retningslinier:
Hvis du har epilepsi, så
må du aldrig ro alene. Du skal altid ro med en makker, der kender til din epilepsi.
skal din makker have prøvet at vende en ikke aktiv kæntret roer.
skal du ved klubroning informere instruktøren.

På klubaftener vil det være muligt at træne, hvorledes en ikke aktiv kæntret roer vendes!!

Eget ansvar:
Vi vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at padling i Njord til en hver tid er på eget ansvar !!!
Vi har haft kontakt med Dansk Kano- og Kajakforbund for at få afklaret instruktørernes ansvar i forbindelse med undervisning af Njords medlemmer. Med mindre instruktøren er dyb uansvarlig (f.eks. ved at tage en håndfuld fuldstændig nybegynder med ud i en brandstorm med fralandsvind) så påhviler ansvaret i ulykkestilfælde altid medlemmet selv.

Gæstepadling:
Instruktørgruppen har udvidet gæstepadler-ordningen, så den nu også omfatter juni måned:
1. Man skal have taget nøgleprøve sæsonen før man kan medtage gæster
2. Man kan kun have én gæst af gangen.
3. Gæsten skal kæntre og reddes inden sejlads
4. Gæsten må kun sejle i juni, juli, august og september måned
5. Gæsten må kun sejle mellem lystbådehavnen og Egå Marina
6. En gæst kan kun sejle max. 3 gange. Man kan ikke sejle fast med en gæst!!!1

Vi vil gerne understrege, at din gæst skal ud og kæntre og skal reddes inden sejlads. Da vi har haft lidt problemer med ordningen, så må vi slå fast, at såfremt retningslinier ikke overholdes, så vil de medføre en advarsel med efterfølgende eksklusion af klubben !

Hvem er vi:
Her følger en liste på klubbens bestyrelse, instruktører, aktivitetsudvalg:


BESTYRELSEN 2003
Formand: Mads Thomsen, Højager 135, 8530 Hjortshøj, e-mail: mads30@get2net.dk
Kassemester: Mads Fruelund, Godthåbsgade 10, 8000 Århus C, e-mail: mema@stofanet.dk
Medlem: Lars Lauridsen, Sdr. Ringgade 69, 5.sal, 8000 Århus C, e-mail: larsdavid@sol.dk
Medlem: Jeff Stephenson, Silkeborgvej 576, 8220 Brabrand, Tlf.: 86 25 81 72

INSTRUKTØRER
Jeff Stephenson: 8625 8172
Mads Thomsen: 8622 2669
Jakob Thomsen: 8615 2823
Niels Ejbye Ernst: 8622 2037
Morten Hermann Jensen: 2228 8757
Søren Rain Johansen (tovholder): 8616 3007


INSTRUKTØRFØL
Mette Holst: 8617 4567
Anders Andreassen: 8615 4436
Erik Søgaard: 8618 2104
Lars Lauridsen: 8611 2872