Make your own free website on Tripod.com

Kære medlem
Så er sommeren over os


Efter tre travle nøgletræningsuger er der flere end nogen sinde før, som har nøgle. Tillykke med de erhvervede nøgler. I ønskes alle en god og sikker sejlads. Der er ikke klubaftner i juli, men kajakkerne venter på at blive brugt...
Hvis du mangler en at ro med, så tjek rolisten i klubben, og skriv dig evt. på listen.

Klubarrangementer
Næste klubaften er onsdag d. 1. august kl. 18

Lørdag d. 18. august kl. 10 snorkletur (maske og snorkel kan lånes) Tilmelding senest søndag d. 12. august (til Søren Rain)

Weekendtur til Kalø Slotsruin 22. ­ 23. september

Tilmelding senest onsdag d.12. september (til Frederikke Rørth)

Lørdag d. 6. oktober tur til Norsminde med afgang fra Moesgaard Strand
Tilmelding senest søndag d. 30 september (til Frederikke Rørth)

Vel mødt
Aktivitetsudvalget

 

KLUBTUR TIL SVERIGE I UGE 30
Vi vil gerne invitere dig på klubtur til Göteborgs dejlige vande. Turen
foregår i uge 30 fra Mandag til Fredag. Vi tager færgen fra Frederikshavn
til Göteborg, og kører en lille smule nord på til Uddevalla, hvor vi sætter
kajakkerne i vandet. Der er mulighed for både indenskærs og udenskærs
roning, så der skulle være gode chancer for rimelig stille vand. Vi telter
der hvor vi kommer frem, og når der ikke er flere kræfter i armene.
Det skal lige pointeres, at det er en klubtur hvor ALLE kan være med, god
som mindre god.
Vi har søgt ledelsen om støtte til transport udgifter, så det ikke bliver
så dyrt.
Hvis det var noget for dig, med en lille uge i den svenske skærgård, så
tilmeld dig hos: Jakob Thomsen på mail:
jakob1@thomsen.as eller på tlf.
8615 2823, inden onsdag d.18/7.
Mange Kajak Hilsner
Anna-Mette Larsen & Jakob Thomsen

 

 

Marstal Marathon - Havkajakroernes officielle DM i havkajak
Det foregår lørdag den 21. juli på Ærø. Kontaktperson: Peter Lund 62531073 fra Marstal Havkajakklub
Tilmelding er senest den 10/7, men eftertilmelding er mulig. Startgebyr 100,- kr
Man kan ro 15 eller 25 km, og havkajakker kan yderligere efter eget ønske stille op i 5 discipliner - sidelænsroning, høje støttetag, slalom, entring og rulninger.
Der er gratis overnatning på campingplads og fest om aftenen.
Se www.havkajakroerne.dk eller ring til Henriette Bjerregård (Njord) tlf.nr.86177731

Retningslinier for gæstepadlere:

Instruktørgruppen har vedtaget følgende retningslinier efter medlemsmødet 5. juni:
1. Man skal have taget nøgleprøve sæsonen før man medtager gæster
2. Gæster skal kæntre og reddes inden sejlads
3. Gæster må kun sejle i juli, august og september
4. Gæster må kun sejle mellem lystbådehavnen og Egå Marina
En gæst kan kun sejle max. 3 gange. Man kan ikke sejle fast med en gæst!!!

Vi vil gerne benytte lejligheden til at præcisere, at gæstepadler ordningen ikke er en slags 'ekstra medlem på frihjul' ordning. En gæst er ikke en fast tilbagevendende person, men netop en god kammerat, som man gerne vil introducere til havkajak. Hvis gæsten bliver bidt at vandet, så er han / hun velkommen på vores venteliste.

Medlemmer uden nøgle:
Medlemmer med nøgle kan fortsat tage medlemmer uden nøgle med ud at padle dette gælder også den sæson nøglen er erhvervet. Men Instruktørgruppen vil gerne opfordre alle medlemmer til at erhverve sig en nøgle. Du kan ringe til én fra instruktørguppen, hvis du er interesseret i at tage nøgleprøven.
INSTRUKTØRGRUPPEN

Søren 86163007, Morten 86131847, Niels 86222037, Mads 86222669,
Anna-Mette & Jakob 86152823, Hans Chr. 86761106

Så er der bare tilbage at ønske alle en god sommer med masser af sol og kajakture.