Make your own free website on Tripod.com

REFERAT HAVKAJAKKLUBBEN NJORD


Bestyrelsemøde den 20. marts 2003 kl. 19.00


Tilstede: Jeff, Mads F., Mads T. og Lars (referant)


 1. Medlemdslisten
64 gamle medlemmer har fornyet deres medlemsskab (tallet korrigeret ned med 20 i forhold til Årsdagen !!) - Mads F. Har sendt girokort ud til 50 folk fra ventelisten.

 1. Broisætning
Lørdag den 12. april – der gives besked om dagen i InfoNyt – april 03
Jeff kontakter Morten omkring døren ud til vandet og checker op på materialer til broen. Endvidere booker Jeff kompressor og sørger for afhentning. Lars køber pålæg, brød, grønt, sodavand og øl.

 1. Svømmehalsdage
Torsdag den 24. april kl. 19.00 – 21.30
Lørdag den 26. april kl. 10.00 – 12.30 + 12.30 – 15.00
Tilmelding til Søren Rain senest 21. april. Besked via InfoNyt – april 03

 1. Nøglekassen
Fremover bliver listen over medlemmer med nøgler lagt over i Mads F.’ Medlemsdatabase. Endvidere bliver nøgledepositummet kørt over regnskabet.
Mads T. indsamler besked fra instruktørerne omkring nøgleudlevering sidste år, således at listen over medlemmer med nøgle kan føres ajour. Endvidere sørger 2 x Mads’er for at sende brev ud til folk med nøgle, der ikke længere er medlem, så Njord kan få nøglerne tilbage. Den gamle nøglekasse bortkommet og vi har besluttet, at klubbens konto går ind og erstatter de 1000,- kr løbende, som gamle nøgle indehavere skal havde tilbage i depositum.

 1. Adresselisten
Når folk fra ventelisten har svaret tilbage, opdater Mads F. adresselisten.

 1. InfoNyt
Vi lægger op til at det er en fælles opgave i bestyrelsen at få stykke InfoNyt sammen.
Der er planlagt følgende nummer: april og juni 2003. Mads T. samler trådene til InfoNyt – april 03

 1. Gallos generalforsamling 2003
Jeff orienterede om mødet (17. marts). Gallo har standerhejsning den 25. april. Der kommer et tørkloset med tank i, i skurvognen. Njord betaler 800,- kr. (_ af toilettet) og stiller med arbejdskraft til at grave en tank ned under skurvognen. Leo giver Jeff besked om datoen for nedgravningen. Gyda fra Gallo er ved at søge fonde sikring af klubhuset (Gallo har ingen penge !). Som aftalt på Årsdagen, så vil Njord godt betale 10.000,- kr. til sikring af fundamentet og lægge arbejdskraft i projektet. Jeff giver Gyda besked om vores støtte.
 1. Forsikring
Lars kontakter DGI angående forsikringsspørgsmål om vores instruktørers ansvar i forhold til elever (medlemmerne). Mads T. kontakter Dansk Kano- og Kajakforbund (DKK) angående samme spørgsmål. Endvidere om hvilke restriktioner, der evt. vil blive pålagt medlemmerne (afstand til kysten og passage af havne), hvis Njord melder sig ind i DKK.

 1. Polterabend
Indtil forsikringspørgsmålet er afklaret, så foregår der ikke polterabends eller andre betalingsarrangementer i Njord’s regi !!

 1. Forsikring
Mads T. snakker med Søren Andersen fra IHÅ omkring IDA’s evt. brug af kajakkerne sidste år. Dette er ikke en del af vores låneaftale med IHÅ.

 1. Den gamle bestyrelse
De gamle bestyrelsesmedlemmer får et par flasker vin
(150 – 200 kr.) hver for deres arbejdsindsats. Mads T. køber til Jakob, Mads F. køber til Søren og Morten

 1. Aktivitetsniveau
Bestyrelsen vil overveje, hvordan vi kan øge aktivitetsniveauet i sommer- og sensommeren. Måske forskellige legearrangementer, ture etc. Mere herom i InfoNyt – juni 03

 1. Bestyrelsesreferater
Fremover vil referaterne fra bestyrelsesmøderne blive lagt ind på hjemmesiden, samt blive hængt op i klubhusetMødet sluttede kl. 21.00


Side # af