Make your own free website on Tripod.com

REFERAT HAVKAJAKKLUBBEN NJORD


Bestyrelsemøde den 3. december 2003 kl. 19.00


Tilstede: Jeff, Mads F., Lars og Mads T. (referant)


 1. Status på toilettet
Endelig har klubbet fået et toilet – som venligst er doneret af Jeff’s kolonihave !! Låsen er blevet skiftet til en Bådhus nøgle.

 1. Status på kystsikring
Den 26. november blev Bådhuset kystsikret med ca. 40 tons sten af Entreprenørfirmaet Steen Egegaard, Risskov. Prisen bliver omtrent 35.000,-. Gallo har fået bevilligt 12.500,- fra Friluftsrådet. Vi tilbyder Gallo at betale halvdelen af de resterende ca. 23.000,- med et loft på 15.000,- kr.

 1. Status på døren
Døren i Bådhuset ud mod vandet blev lavet en lørdag i august. Den blev lavet lidt for godt – forstået at den passede perfekt. Nu binder den, da fugt har fået den til at udvide sig. Lars og Mads T. mødes og høvler den til.

 1. Medlemsdatabasen
Mads T. har givet access databasen et serviceeftersyn. Mads F. kan nu udprinte labels med afsender (så han undgår at skrive afsender på 100 konvulutter…). Årets fakta:
- medlemmer: 100
- med mailadresse: 56
- tilmeldt groupcare: 49
- med nøgle: 51
Der er 27 tidligere medlemmer, som ikke har afleveret deres nøgle. Mads F. sender dem et brev med opfordring til at aflevere nøglen mod tilbagebetaling af depositum på 50,-
Endvidere er der 13 folk på Groupcare, som ikke længere er medlem af klubben. Göran får navnene, så de slettes fra listen.

 1. Girokort 2004
Mads F. sender girokort for sæsonen 2004 ud i løbet af et par dage med betalingsfrist den 1. januar. Der vedlægges et følgebrev, hvor der gøres opmærksom på, at hvis fristen ikke overholdes, så slettes man af listen (der henvises til, at medlemslisten er afskaffet, og at vi holder en indmeldelsesdag den 1. februar, hvor ledige pladser op til 100 fyldes op efter først-til-mølle princippet). Kontingentet er 400,- som vedtaget på årsmødet (Mads T. har skrevet 300,- i mailen til Gropucare omkring kystsikringen – han sender en ’korrektionsmail’ !).
Folk med private kajakker bliver bedt om at sætte en seddel på deres kajak, da der tilsyneladende er flere private kajakker, end der bliver betalt for.

 1. Brev til ventelisten
Mads F. rykker Morten får den sidste del af ventelisten. Herefter sender Mads F. snarest et brev til folkene på ventelisten ang. afskaffelse af listen og den særlige indmeldelsesdag for dem lørdag den 31. januar kl. 10 – 12 (se evt. referatet fra bestyrelsesmødet den27 august, pkt. 11).

 1. Indmeldelsesdag
Mads F. og Jeff tager lørdag den 31. januar. Lars og Mads T. tager søndag den 1.februar. Vi snakker sammen med Mads F. et par dage inden, for at få overblik over antal ledige pladser. Husk byttepenge, dags-dato til kvittering samt lister/bærbar PC til medlemsdata. Endvidere en løbeseddel i A5 med info om klubben og hjemmeside.

 1. Ny hjemmeside
Den nuværende hjemmeside er stærkt plaget af pop-up vinduer og reklamer, da den er hostet gratis. Det gør den besværlig at bruge. Göran sætter siden op på en Mac computer, hvor der ser ganske godt ud – men når siden ses via en Internet Explorer browser, så mister den noget af layoutet.
Vi har besluttet at ofre et par hundrede kr. om året og købe et domæne (www.njordhavkajak.dk) og et rigtigt webhotel. Mads T. snakker med Göran og får lavet et udkast. Jeff foreslår, at vi kontakter han søn, som sikkert vil være Göran behjælpelig med at stable sitet på benene. Godt hvis den nye hjemmeside kan være klar til årsmødet i marts 2004. På sigt vil vi gerne have flyttet mailingslisten og kalenderen fra Groupcare over på det nye site.

 1. Årsmødet 2004
Søndag den 14. marts 2004 i Bådhuset kl. 14.00. Vi mødes i februar og planlægger mødet. Husk udsendelse af indkaldelse senest 3 uger før mødet (20 februar 2004)!!

 1. Materiale fra Dansk Kano- og Kajakforbund
Vi har modtaget nogle medlemsblade fra Dansk Kano- og Kajakforbund (DKKF), som blev runddelt. Til det førstkommende instruktørmøde tages bladene med, så de enkelte instruktører kan gennemse dem. Herefter kan vi tage en snak om et evt. medlemskab af DKKF.

 1. Nyt fra Gallo
Jeff orienteret om DSB / Banestyrelsens planer med Grenåbanen. Det kan medfører, at de fleste overgange over jernbanen fjernes / lukkes og at gangbroen erstattes af en asfalteret jernbaneoverskæring med bom og lys samt en asfaltvej ned forbi Bådhuset og videre hen til husene mellem Bådhuset og den Permanente !! Det sidste ord er næppe sagt i den sagt, og Leo / Jeff holder sig orienteret.

 1. Evt.


Mødet sluttede kl. 21.30


Side # af