Make your own free website on Tripod.com

REFERAT HAVKAJAKKLUBBEN NJORD


Bestyrelsemøde den 18. juni 2003 kl. 19.00


Tilstede: Jeff, Mads F., Lars og Mads T. (referant)


 1. Status på toilettet
Det står i Ålborg, da et byggeri er forsinket. Leo rykker jævnligt entreprenørfirmaet. Jeff har snakket om at kontakte andre entreprenørfirmaer ??

 1. Status på kystsikring
Gallos tovholder – Gyda – havde lovet at søge fonde og kontakte kystinspektoratet. Hun er desværre langtidssygemeldt. Bent Albæks ide med faskiner som dem man anvender ved vadehavet kan ikke anvendes på en åben kyststrækning. Problemet tages op på det først kommende bestyrelse møde i efter sommerferien.

 1. InfoNyt – juni 03
På grund af sommerferie og sen tilbagemelding fra instruktørerne omkring klubaftener er det blevet til InfoNyt – august 2003. InfoNyt er mailet via Groupcare og udsendt pr. post til de resterende medlemmer.

 1. Medlemsliste
Mads F. havde en ajourført medlemsliste med. Der er pr. 18. juni 100 medlemmer.

 1. Brev til tidligere medlemmer med nøgle
Mads F. og Mads T. sørger for at få ajourført databasen med medlemmer, som har en nøgle. Herefter udsendes der et brev til de tidligere medlemmer, som har en nøgle, som de skal aflevere tilbage.

 1. Forsikring af instruktøransvar
Vi har haft kontakt med Dansk Kano- og Kajakforbund for at få afklaret instruktørernes ansvar i forbindelse med undervisning af Njords medlemmer. Med mindre instruktøren er dyb uansvarlig
(f.eks. ved at tage en håndfuld fuldstændig nybegynder med ud i en brandstorm med fralandsvind) så påhviler ansvaret i ulykkestilfælde altid medlemmet selv.

 1. Gæstepadler ordningen
Der har igen været bøvl med et bestemt medlem – han padler uden vest, han er set med en gæst uden for den tilladte periode, og gæsten havde ikke kæntret som krævet i gæstepadlerordningen. Mads T. ringer til ham og giver ham en mundtlig advarsel med besked om, at næste gang bliver han ekskluderet af klubben.

 1. Leo’ sedler
Jeff tager Leo’ sedler omkring Skt.Hans med på Gallos først kommende bestyrelsemøde, da ordlyden er langt uden for det acceptable.


 1. Udstyr
Mads F. sender en regning til IHÅ på 4 stk. pagajer (ca. 2.200,- kr) på grund af IHÅ’ misbrug af udstyret.
Mads checker med Jakob og Erik, om alt det ekstra grej er blevet leveret med i forbindelse med køb af de to glasfiberkajakker.

 1. Udlejning af kajakker
Det blev besluttet, at Njord indtil videre ikke udlejer kajakker. Emnet drøftes med instruktørerne over groupcare.

 1. Instruktørrettigheder
På instruktørmødet lige inde bestyrelsesmødet blev det klart, at der blandt instruktørerne er forskellige opfattelser af, hvor vidt gæstepadlerordningen også omfatter instruktørerne. En af instruktørerne havde booket 10 kajakker til sine venner. På samme instruktørmøde blev vi enige om, at et medlem ikke kunne låne de 10 kajakker, som hun havde reserveret i kalenderen til sine venner, i henhold til den gældende gæstepadlerordning. Vi synes, at det er iorden, at instruktører og ledelse skal have en eller anden form for "anerkendelse / frynsegoder / udvidet rettigheder" som tak for deres frivillige arbejdsindsats. MEN vi mener, at det skal vendes på en årsdag, så alle - såvel medlemmer som instruktører - er klare over, hvordan landet ligger. Derfor afviste bestyrelsen, at instruktøren kunne låne 10 kajakker.
Bestyrelsen spørger sig til råds hos instruktørerne via Groupcare, hvor efter der tages en endelig beslutning.

 1. Døren
Døren i kajakafdelingen ud til vandet blev boltet fast i vintres på grund af storm. Morten har lovet at lave den, når han har tid. Vi aftalte, at Morten ser om han kan nå at lave døren inden 3. juli. Ellers må vi bestille en tømmer ude i byen til at ordne den.

 1. Bestyrelsesreferater
I henhold til beslutningen på sidste bestyrelsesmøde, så vil referatet blive lagt ind på hjemmesiden, samt blive hængt op i klubhuset.


Mødet sluttede kl. 21.00


Side # af