Make your own free website on Tripod.com

HAVKAJAKKLUBBEN NJORD INFONYT – NR. 1 2003


Kære medlemmer af Havkajakklubben NJORD

5. april 2003


Foråret er på spring og årets kajaksæson står for døren. Traditionen tro indledes sæsonen med broisætning (det er faktisk allerede på lørdag d. 12 april !!). Årets første nummer af InfoNyt rummer en del praktiske informationer om den kommende tid.
Vi ønsker dig god læselyst og håber, at vi ses en del på, i, under og ved vandet !!


INSTRUKTØRERNE & BESTYRELSEN


Broisætning lørdag d. 12. april kl. 10.00
Vi bygger broen op, støver klubhuset af og fjerner spindelvæv fra kajakkerne. Selvom denne invitation er med ganske kort varsel, så håber vi på, at også du møder op nede ved bådhuset. Klubben giver frokosten !!

  1. Svømmehalsarrangementer d. 24. april & 26. april
Der vil blive arrangeret 2 dage i Jydsk Pædagog Seminariums svømmehal, til at introducere kajakkerne for nye og også gamle medlemmer uden nøgle og man vil også samme dag kunne tage sin svømmeprøve (500 meter).
Dagene er torsdag d. 24-04 kl. 19-21.30 og lørdag d. 26-04 kl. 10-12.30 samt kl. 12.30-15.00.
Tilmelding skal ske til Søren (kajak instruktør) senest man. d. 21-04 på tlf. 86 16 30 07 eller pr. brev: Søren Rain Johansen, Tordenskjoldsgade 77, st. Tv, 8200 Århus N.

  1. Klubaftener:
Klubaftner starter fælles kl. 18 på følgende datoer:

* Denne dag er der ”nøgleprøvegenopfriskningsdag” for ”gamle” medlemmer. Makkerredning og andre sikkerhedsmanøvrer er noget, der skal holdes vedlige – det er din og din makkers sikkerhed det gælder. Der er naturligvis instruktører til stede med råd og vejledning (der er dog ingen risiko for at miste nøglen!). Benyt dig af denne aften – hvornår lavede du f.eks. sidst en dobbelt makkerredning?
Bemærk at samtlige nye medlemmer (øvede som uøvede kajakroere) skal kæntre og reddes første gang, de skal på vandet (vi har våddragter).

  1. Nøgleprøver:
Der er i år træning til og mulighed for at gå til nøgleprøve i ugerne 20, 21 og 22*
Mandage og onsdage er primært til at lave øvelser i vandet (vi har våddragter). Tirsdage og torsdage er primært rodage.
Nøgleaftner starter fælles kl. 18
Vi vil gerne fra instruktørgruppen opfordre til, at man både er aktiv, når der står roning, og når der står øvelser i vandet på programmet. Det er vigtigt med begge dele for at lære den grundlæggende sikkerhed.
Ved bestået nøgleprøve kan mod depositum på 50 kr. erhverves en nøgle til klubben, hvorefter der kan roes under hensyntagen til Njords retningslinier og sund fornuft.
* Torsdag i uge 22 (29. maj Kristi himmelfartsdag er der ikke aktivitet i klubben).
  1. Toilet ved Bådhuset:
Langt om længe er det lykkedes at finde en løsning på de manglende toiletforhold ved klubben. I løbet af foråret bliver der installeret et tørkloset i skurvognen ved siden af bådhuset. Spændende at se, om hybenbuskene nu visner bort på grund af manglende tilførsel af urin-gødning...

  1. Arbejdsdage:
Vi har lovet Gallo Idræt at være behjælpelig med at grave en septiktank ned til toilettet. Endvidere at give en hånd med, når Bådhuset skal tjæres. Fundamentet bliver forhåbeligt renoveret i løbet af året – det vil sikkert medfører en del trillebør-kørsel med beton.
Nærmere info følger via mail !!

  1. Aktivitetsudvalget:
Aktivitetsudvalget vil på broisætningsdagen (12. april) arrangere årets ture og der vil lumiddelbart herefter blive annonceret på hjemmesiden. Kom og vær med til at arrangere nogle spændende ture – alle er velkomne med ideer – både nybegynder og proff !!

  1. Flere ture tak!
Vi vil gerne fra bestyrelsens side opfordre alle til at komme på nogle flere ture. Så igen i år vil vi gerne reklamere for vores tur-kasse. Tur-kassen giver mulighed for at få tilskud til dækning af transport omkostninger til klubture. Kravene for tilskud er at turen skal være opslået til resten af klubbens medlemmer minimum 2 uger i forvejen på nettet samt hængt op på vores opslagstavle i klubhuset + evt. groupcare. Tilskuddet dækker omkostninger til benzin, leje af bil, leje af trailer, færge etc. inden for rimelighedens grænser og vil aldrig kunne overstige kontingent beløbet, men det er op til bestyrelsen at fast lægge det endelige beløb (kontakt Mads Fruelund).

  1. Njords hjemmeside:
Hjemmesiden har skiftet placering til: http://njordkajak.tripod.com/ . (NB: du ikke skal taste www !!)
I løbet af kort tid vil du her kunne se referateter fra Njords årsmøde2003 samt bestyrelsens første møde

  1. Medlemsliste:
Når medlemslisten er afstemt med indbetalinger fra folk fra medlemslisten, vil der blive lagt en stak ned i bådhuset. Så kan du tage en med hjem til at hænge på køleskabet. Husk at sende din mailadresse til vores webmaster (Göran Bergström på njordweb@post.cybercity.dk ). Så bliver du tilmeldt vores mailliste, og få aktuelle nyheder om ture etc. Du har ligeledes mulighed for at sende besked til alle på maillisten via njord@groupcare.dk .

  1. Hvem er vi:
Her følger en liste på klubbens bestyrelse, instruktører, aktivitetsudvalg:

BESTYRELSEN 2003
Formand: Mads Thomsen, Højager 135, 8530 Hjortshøj, e-mail: mads30@get2net.dk
Kassemester: Mads Fruelund, Godthåbsgade 10, 8000 Århus C, e-mail: mema@stofanet.dk
Medlem: Lars Lauridsen, Sdr. Ringgade 69, 5.sal, 8000 Århus C, e-mail: larsdavid@sol.dk
Medlem: Jeff Stephenson, Silkeborgvej 576, 8220 Brabrand, Tlf.: 86 25 81 72
INSTRUKTØRER
Jeff Stephenson: 8625 8172
Mads Thomsen: 8622 2669
Hans Christian Sørensen: 8676 1106
Niels Ejbye Ernst: 8622 2037
Morten Hermann Jensen: 2228 8757
Søren Rain Johansen (tovholder): 8616 3007INSTRUKTØRFØL
Mette Holst: 8617 4567
Anders Andreassen: 8615 4436
Erik Søgaard: 8618 2104
Lars Lauridsen: 8611 2872


Side # af